Asbestattest?

Vanaf 23 november zal elk huis of appartement (met bouwjaar voor 2001) bij een verkoop over een asbestattest moeten beschikken. Met dit attest zal de verkoper de koper inlichten waar en welk type asbest er in het huis te vinden is. Het doel is tweeledig: enerzijds zal de hoeveelheid asbest in de woningen in Vlaanderen in kaart worden gebracht, anderzijds zal de koper bij eventuele verbouwingen gezondheidsrisico's inzake asbest kunnen beperken. 

Op basis van het verslag van onze deskundigen levert de OVAM voor elke eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe uhet aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Enkel huizen voor 2001 .. waarom?

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden. Daarom moeten enkel gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Is uw woning uit een risicobouwjaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico's door asbest te vermijden. 

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.  

Is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte.
Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders als een asbestattest beschikbaar is. 

Asbesthoudende materialen

Wanneer men het in de volksmond heeft over asbest denkt men vaak aan de gekende toepassingen zoals golfplaten of een leien dakbedekking. Echter is asbest een stof die, dankzij enkele zeer positieve eigenschappen (duurzaam, weerbestendig, isolerend, hittebestendig...) helaas op grote schaal is toegepast in woningen vanaf de tweede wereldoorlog tot midden jaren '80 met negatieve gezondheidseffecten tot gevolg.  Naast bovenstaande, gekende toepassingen vinden we ook vaak asbest terug in  afvoerbuizen, schoorstenen, plafondplaten, vensterbanken, vloerzeil en de kit van kozijnen. Of in losse spullen, zoals oude warmhoudplaatjes en bloembakken.