Onze werkwijze

Opdrachtformulier

Met de ondertekening hiervan geeft de opdrachtgever aan onze asbestdeskundige de opdracht om een asbestinventaris op te stellen om zo een asbestattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. Wij staan u bij indien u vragen heeft.  

Informatie verzamelen

Bezorg ons belangrijke informatie over uw eigendom, bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto's, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen...

Plaatsbezoek*

De asbestdeskundige komt ter plaatse. Hij gaat na welke materialen asbest kunnen bevatten (=asbestverdachte materialen). Onze asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren (monsternames kunnen wel). 

Staalafname

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico's worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw.
De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben.

Foto's

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto's en detailfoto's nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto's van (asbestverdachte) materialen, onderzoeks-beperkingen, overzichtsfoto's per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen. Onze asbestdeskundige houdt hierbij rekening met de privacy.

Aanvragen asbestattest

De asbestdeskundige voert gegevens in op een digitale databank van OVAM. Vervolgens vraagt hij een asbestattest aan bij OVAM. Na ontvangst, bezorgt hij het asbestattest aan u. U hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.

*Plaatsbezoek en niet-destructief onderzoek

Aan de hand van een plaatsbezoek in uw woonst zullen wij een niet-destructief onderzoek uitvoeren. Op deze manier brengen wij alle "asbestverdachte" materialen en/of toepassingen in kaart. Dankzij onze opleiding tot gecerticifeerde asbestinventaristen (ADI) en ruime ervaring kunnen wij met onze expertise vaak op het zicht bepalen of de toepassing in kwestie al dan niet asbest-verdacht is.

Indien wij echter stuiten op toepassingen die zowel asbestvrij als asbesthoudend kunnen zijn (bv. materialen waar in de loop der tijd asbestvrije alternatieven zijn voor ontwikkeld) zijn wij genoodzaakt een staal te nemen welke dan opgestuurd zal worden naar een labo. 

Binnen ongeveer een week na het plaatsbezoek ontvangt u van ons een kant-en-klaar attest waarin omschreven staat welke asbest, waar en in welke mate gevonden werd in uw eigendom. 

Dit attest is een verplicht, wettelijk document bij de verkoop van uw woning.

Onze asbestscanners hebben toegang nodig tot de woning, aanwezigheid is dus niet vereist. Concrete afspraken worden gemaakt op het moment van het vastleggen van de inspectie. 


Leveringstermijn

We garanderen een aflevering van het attest maximaal zeven dagen na het plaatsbezoek. Indien er geen stalen genomen worden, kan het asbestattest binnen enkele dagen afgeleverd worden. Indien er stalen genomen werden, dienen we de resultaten van het labo af te wachten.